Indoneziýaly müşderiler üçin suwuk kislorod we suwuk azot zawody: KDON-300Y / 600

Kriogen suwuk kislorod enjamlary: 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Hangzhou UIG kompaniýasy tarapyndan Indoneziýaly müşderilere gowşurylan KDON-300Y / 600. kislorod önüminiň arassalygy 99,6% kislorod, bu ýagdaýda suwuk azot önümi ýok.Ikinji iş şerti, suwuk azot önümi 300 kg / sag suwuk azot önümi we önümiň arassalygy 10ppm kislorod.Howany bölmek enjamy, Atlas Copco howa kompressoryny kabul edýär, bu halkara marka önümidir.Bu işde iki sany turbinaly giňeldiji ulanylýar, olaryň biri polo positiveitel akymyň giňelmegi, beýlekisi refleksi gazyň giňelmegi.Turbinalaryň hemmesi Hytaýyň ýerli marka önümidir.Giňeldilen sowadyjy enjamlardan doly peýdalanyň, ASU enjamlary çalt, uly senagat ýa-da lukmançylyk suwuk kislorod ýa-da suwuk azot öndürip başlaýar.Modul dizaýn düşünjesi dizaýn siklini gysgaltmak we enjamlaryň üpjünçilik siklini üpjün etmek üçin ulanylýar.Amalymyzy tertiplemek üçin HYSYS programma üpjünçiligini ulanýarys.Amal akymynyň diagrammasyny çyzmak üçin awtokad ulanýarys.Gurallary dolandyrmak ulgamymyz üçin halkara marka önümini ulanýarys.Zawodymyzyň durnukly we ygtybarly işlemegini üpjün edýär.Elektrik energiýasynyň pes sarp edilişinde önüm öndürip bileris.Aşakda gowşuryş suraty:

news1


Iş wagty: Noýabr-23-2021