Bol Hytaýda ýokary arassa azot enjamy KDN-2000 / 150Y öndüriji we üpjün ediji |Bileleşik

Pokary arassa azot maşyn KDN-2000 / 150Y

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

MODEL Mazmuny KDN- 500 / 20Y KDN- 600 / 45Y KDN- 800 / 40Y KDN- 1000 / 60Y KDN- 2000 / 150Y KDN- 3000 / 200Y KDN- 4500 / 300Y
N2 akymy Nm3 / sag 500 600 800 1000 2000-nji ýyl 3000 4500
LN2 akymy L / sag 20 45 40 60 150 200 300
N2 arassalygy PPm (O2) ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
N2 basyş MPa ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6
Başlangyç wagty sagat ~ 12 ~ 12 ~ 12 ~ 14 ~ 16 ~ 18 ~ 20
Işleýiş döwri ýyl ≥1 ≥1 ≥1 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

Önümiň beýany

Jemi satuw toparymyz, gurluş toparymyz, tehniki işçi güýjümiz, QC topary we paket toparymyz bar.Indi her çemeleşme üçin gaty gowy gözegçilik proseduralary bar.Mundan başga-da, işçilerimiziň hemmesi Hytaý üçin öndüriji 600m3 / H 700m3 / H 800m3 / Saç bölmek bölümi, ýokary arassa azot üçin howa bölüji zawod, ýokary hilli önümleri öndürmekde we öndürmekde öňdebaryjy boljakdygymyzy duýýarys we iki Hytaý we halkara bazarlarynda çözgütler.Özara artykmaçlyklar üçin has köp pals bilen hyzmatdaşlyk etmegi umyt edýäris.
Hytaýyň suwuk howa bölüji zawody, suwuk kislorod azot enjamlary üçin öndüriji, Harytlarymyzy has köp adam tanatmak we bazarymyzy giňeltmek üçin indi tehniki täzeliklere we kämilleşdirişe, enjamlary çalyşmaga köp üns berdik.Iň soňkusy, iň azyndan, dolandyryjy işgärlerimizi, tehniklerimizi we işçilerimizi meýilleşdirilen görnüşde taýýarlamaga has köp üns berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň